Mata Kuliah Kimia

KodeNama Mata KuliahSKS
Semester 1
PAU1101Kalkulus4
PAU1102Fisika Dasar4
PAU1101Kimia Dasar4
PAU1104Biologi Dasar4
MPK900(1-5)Pendidikan Agama2
PAU1105Bahasa Inggris2
Jumlah SKS20
Semester 2
MAK1202Kimia Dasar Lanjutan4
MAK1203Manajemen Laboratorium2
MAK1204Matematika Lanjutan3
MAU1007Pengantar KWU2
MPK9007Bahasa Indonesia2
MAK1405Statistika2
MAU1006MSDM2
MAU1009Pengantar Ilmu Lingkungan2
Jumlah SKS19
Semester 3
MAK1308Struktur Atom3
MAK1309Termodinamika Kimia4
MAK1313Pengantar Analisis Kimia3
MAK1323Kimia Organik 14
MAK1319Ikatan Kimia4
UNU9001Pendidikan Pancasila2
Jumlah SKS20
Semester 4
MAK1410Struktur Molekul2
MAK1411Kesetimbangan Kimia4
MAK1414Pemisahan Kimia3
MAK1424Kimia Organik 24
MAK1420Kimia Unsur3
MPK9006Pendidikan Kewarganegaraan2
Jumlah SKS18
Semester 5
MAK1512Kinetika Kimia3
MAK1515Spektrometri3
MAK1516Elektroanalisis3
MAK1525Sintesis Senyawa Organik4
MAK1521Struktur & Kerektifan Senyawa Anorganik4
MAK1527Biomolekul4
Jumlah SKS21
Semester 6
MAK1617Kromatografi2
MAK1618Analisis Sistem Alir2
MAK1626Penentuan Struktur Senyawa Organik3
MAK1622Sintesis Senyawa Anorganik3
MAK1628Bioreaksi4
MAK1606Metode Penelitian Kimia2
 Jumlah SKS16
Semeter 7
MAU1008Kuliah Kerja Nyata3
MAU1811Tugas Akhir6
Semester 8
MAU1811Tugas Akhir6