SUSUNAN KEPENGURUSAN HIMAKI
“Zirkonium” PERIODE 2022

Pembina

Tanti Haryati, S.Si., M.Si.                                           (NIP. 198010292005012002)

Ketua Umum

M. Bayu Dwi Syaifudin                                               (NIM 201810301014)

Sekretaris Umum

Noviana Dwi Aprilianti                                                (NIM 201810301016)

Bendahara Umum

Puja Dining Rahayu                                                     (NIM 201810301027)

 

Bidang Pengembangan Organisasi

~ Kepala Bidang

Rachma Taufiq Utami                                          (NIM 201810301037)

1. Departemen Internal

~ Kepala Departemen

Syifa’un Najibah                                     (NIM 201810301060)

~ Staff

Ka’aziyah Aulia Nada                            (NIM 211810301035)

Dwi Sofiatur Rahma                              (NIM 211810301062)

Dinda Fanesia Mashita                         (NIM 211810301042)

                           Elsa Rani Apriana                                     (NIM 211810301054)

2. Departemen Eksternal

~ Kepala Departemen

Salsabila Firdausi Zahra                      (NIM 201810301028)

~ Staff

      Inggrit Ayuningtyas                               (NIM 211810301052)

Nurul Diah Safitri                                 (NIM 211810301006)

Choirun Nisa Anida                             (NIM 211810301012)

Moh. Zeinur Ridho                              (NIM 211810301019)

Bidang Dana dan Usaha

~ Kepala Bidang

Rikma Dwi Mukharomah                                  (NIM 201810301009)

~ Staff

Septiana Kholifatur Robaniyah                       (NIM 211810301021)

Lina Sun Haji                                                     (NIM 211810301043)

Imelda Dwi Puspita                                          (NIM 211810301011)

 

Bidang Pengabdian Mahasiswa

~ Kepala Bidang

Nur Diana Kholidah                                          (NIM 201810301005)

~ Staff

Nur Machfiroh Putri Aryani                             (NIM 211810301059)

Adisa Rizki Amalia                                           (NIM 211810301053)

Nailul Nadifatul Fitria                                       (NIM 211810301067)

 

Bidang Informasi dan Komunikasi

~ Kepala Bidang

Putri Melia Aprianty                                         (NIM 201810301077)

~ Staff

Andini Saharani Oktavia                                 (NIM 211810301008)

Rivano Indra Praja                                           (NIM 211810301025)

Eka Putri Mawaddatun Khoiroh                     (NIM 211810301070)

 

Bidang Pendidikan dan Penalaran

~ Kepala Bidang

Leli Sagita                                                      (NIM 201810301053)

1. Departemen Akademik

~ Kepala Departemen

Khorina Zulfa                                    (NIM 201810301065)

~ Staff

Nabila Fikiannurrohmah                   (NIM 211810301057)

Yunita Indah Sari                               (NIM 211810301077)

Pupud Setya Wahyuni                      (NIM 211810301071)

 

2. Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

~ Kepala Departemen

Putri Khofifah Gianto                        (NIM 201810301042)

~ Staff

Ardha Madalena                                (NIM 211810301013)

Maryana Meri Hafsari                       (NIM 211810301083)

 

Bidang Logistik

~ Kepala Bidang

Zihana Arrufaida                                             (NIM 201810301078)

~ Staff

Nadia Alif Nurul Hidayah                                (NIM 211810301081)