SUSUNAN KEPENGURUSAN HIMAKI
“Zirkonium” PERIODE 2021

Pembina

Tanti Haryati, S.Si., M.Si.                                           (NIP. 198010292005012002)

Ketua Umum

Muhammad Iqbal Fatwa                                            (NIM 191810301055)

Sekretaris Umum

Septihani Arinda Rahmatillah                                    (NIM 191810301003)

Bendahara Umum

Dinda Anungraining Putri                                           (NIM 191810301012)

 

Bidang Pengembangan Organisasi

~ Kepala Bidang

Nelly Agustin                                                       (NIM 191810301006)

1. Departemen Internal

~ Kepala Departemen

Puja Dining Rahayu                              (NIM 201810301027)

~ Staff

Rachma Taufiq Utami                           (NIM 201810301037)

Syifa’un Najibah                                   (NIM 201810301060)

Novi Ikatasari                                       (NIM 201810301017)

                              Sofia Wahyulillah                                  (NIM 201810301015)

2. Departemen Eksternal

~ Kepala Departemen

Ahmad Rofiki                                        (NIM 191810301023)

~ Staff

Fadhilah Nahwa Firdaus                      (NIM 201810301050)

Putri Iswari Dewi                                  (NIM 201810301073)

Erina Millenia Putri H                           (NIM 201810301031)

Hafilia Firda Maharani                         (NIM 201810301020)

Bidang Dana dan Usaha

~ Kepala Bidang

Rizky Sofiyah Muzayyana                                 (NIM 191810301061)

~ Staff

Trisnaningtyas Novella Ramadhani                  (NIM 201810301047)

Nency Pramaisela Zaki                                     (NIM 201810301007)

M Bayu Syaifudin                                              (NIM 201810301014)

 

Bidang Pengabdian Mahasiswa

~ Kepala Bidang

Vina Walida                                                     (NIM 191810301041)

~ Staff

Helmy Adam Zakaria                                       (NIM 201810301001)

Nur Diana Kholidah                                         (NIM 201810301005)

Sofiatus Soleha                                               (NIM 201810301033)

 

Bidang Informasi dan Komunikasi

~ Kepala Bidang

Nur Hanafi                                                       (NIM 191810301007)

~ Staff

Galih Wahyu Kurniawan                                  (NIM 201810301034)

Diah Ayu Uci Agung Lestari                             (NIM 201810301055)

Fahira Putri Wira Salsabila                              (NIM 201810301075)

 

Bidang Pendidikan dan Penalaran

~ Kepala Bidang

Aurely Rachmanita Sosa                                (NIM 191810301033)

1. Departemen Akademik

~ Kepala Departemen

Dwi Khanti Rahayu                            (NIM 191810301021)

~ Staff

Rizal Bagaskara                                (NIM 201810301012)

Ananda Maharani Bachtiar                (NIM 201810301054)

Nely Susana                                      (NIM 201810301010)

Khoirina Zulfa                                    (NIM 201810301065)

 

2. Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

~ Kepala Departemen

Nida Luthfi Romadhoni                      (NIM 201810301046)

~ Staff

Leli Sagita                                          (NIM 201810301053)

Umi Sofri Fauziah                              (NIM 201810301074)

 

Bidang Logistik

~ Kepala Bidang

Auliea Safitri                                                    (NIM 191810301019)

~ Staff

Fani Amelia Febriani                                       (NIM 201810301044)

               Noviana Dwi Aprilianti                                      (NIM 201810301016)