Mata Kuliah Kimia

KodeMatakuliahSKS Baru
Semester 1
PAU1101Kalkulus4
PAU1102Fisika Dasar4
PAU1101Kimia Dasar4
PAU1104Biologi Dasar4
MPK900(1-5)Pendidikan Agama2
PAU1105Bahasa Inggris2
Jumlah SKS20
Semester 2
MAK1202Kimia Dasar Lanjutan3
MAK1204Matematika Lanjutan3
MAU1007Pengantar KWU2
MPK9007Bahasa Indonesia2
MAK1405Statistika2
MAU1009Pengantar Ilmu Lingkungan2
MAK1323Kimia Organik 14
MAU1010Kesehatan dan Keselamatan Kerja2
Jumlah SKS20
Semester 3
MAK1307Pengantar Kimia Kuantum3
MAK1309Termodinamika Kimia3
MAK1331Pengantar Analisis dan Pemisahan Kimia4
MAK1424Kimia Organik 24
MAK1319Ikatan Kimia3
Jumlah SKS17
Semester 4
MAK1411Kesetimbangan Kimia3
MAK1521Biomolekul4
MAK1420Kimia Unsur3
MAK1515Spektrometri3
MAK1412Praktikum kimia fisik 11
MAK1525Pent. Struktur Senyawa Organik3
Jumlah SKS17
Semester 5
MAK1512Kinetika Kimia3
MAK1516Elektroanalisis3
MAK1521Struk. & Kereaktifan Anorganik4
MAK1528Bioreaksi3
MPK9006Pendidikan Kewarganegaraan2
UNU9001Pendidikan Pancasila2
MAK1513Praktikum kimia fisik 21
Jumlah SKS18
Semester 6
MAK1622Sintesis Senyawa Anorganik3
MAK1606Metode Penelitian Kimia2
MAU1008KKN3
MAK1797Sain Data2
 Jumlah SKS10
Semester 7
MAU1811Tugas Akhir6
Semester 8