Berikut merupakan susunan kepengurusan HIMAKI “Zirkonium” periode tahun 2020

Pembina

Suwardiyanto, S.Si.,M.Si., Ph.D.                               (NIP. 197501191998021001)

 

Ketua Umum

Sifril Fuadi                                                                  (NIM 181810301019)

Sekretaris Umum

Amira Ghasyiyah                                                       (NIM 181810301042)

Bendahara Umum

Sabella Muyasyaroh Bathiah Putri                             (NIM 181810301068)

 

Bidang Pengembangan Organisasi

~ Kepala Bidang

Aprili Dewi Andini                                                     (NIM 181810301028)

1. Departemen Internal

~ Kepala Departemen

Yona Ika Oktavian Cahyono                       (NIM 181810301015)

~ Staff

Nelly Agustin                                              (NIM 191810301006)

Dinda Anugraining Putri                             (NIM 191810301012)

Nanda Putri Eka Pradana                          (NIM 191810301073)

2. Departemen Eksternal

~ Kepala Departemen

Muhammad Alif Bachtiar                           (NIM 181810301049)

~ Staff

Vina Walida                                              (NIM 191810301041)

Muhammad Iqbal Fatwa                          (NIM 191810301055)

 

Bidang Dana dan Usaha

~ Kepala Bidang

Nur Annisa Sari                                                   (NIM 181810301004)

~ Staff

Moh. Munal Ula                                                  (NIM 191810301013)

Dwi Khanti Rahayu                                             (NIM 191810301021)

Rizky Shofia Muzayyana                                    (NIM 191810301061)

 

Bidang Pengabdian Mahasiswa

~ Kepala Bidang

Inayatul Aulia Rizka Zein                                     (NIM 181810301018)

~ Staff

Dyah Ayu Nastiti                                                  (NIM 191810301046)

Mayada Rosyifaul Indriyana                                (NIM 191810301059)

Deby Avista Ariartha                                            (NIM 191810301065)

 

Bidang Informasi dan Komunikasi

~ Kepala Bidang

Salsabila Safa Adinda Bunga Sriiwijaya            (NIM 181810301013)

~ Staff

Karina Ayu Larasati                                           (NIM 191810301026)

Rena Santika Pangestu                                    (NIM 191810301035)

Alvina Nur Diana                                               (NIM 191810301060)

 

Bidang Pendidikan dan Penalaran

~ Kepala Bidang

Putri Wahyu Febrianti Ningsih                           (NIM 181810301031)

1. Departemen Akademik

~ Kepala Departemen

Reza Apriliana                                      (NIM 181810301052)

~ Staff

Septihani Arinda Rahmatillah               (NIM 191810301003)

Ratna Yuniar Puspitasari                      (NIM 191810301020)

Ika Marta Novani                                  (NIM 191810301068)

2. Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

~ Kepala Departemen

Fatih Harum                                         (NIM 181810301040)

~ Staff

Aurely Rachmanita Sosa                     (NIM 191810301033)

Anisya Tri Kurniawati Anwar                (NIM 191810301052)

 

Bidang Logistik

~ Kepala Bidang

Nur Lailiyah                                            (NIM 181810301016)

~ Staff

Auliea Safitri                                           (NIM 191810301019)